liberale burgemeesters in Tienen.

Hierbij volgt een overzicht van de opeenvolgende Liberale burgemeesters, gekozen door het volk. Allen hebben hun steentje bijgedragen voor de ontwikkeling en de bloei van de Stad Tienen.

Louis GOOSSENS
advocaat - organisator en hervormer - Burgemeester van 5 oktober 1848 tot 18 april 1851

Jacques DELPORTE
advocaat - inrichter van het openbaar onderwijs en stichter van het froebelonderwijs - Burgemeester van 30 april 1851 tot 2 mei 1890

Louis VINKENBOSCH
advocaat - bevorderde de ontwikkeling Van de nijverheid -Burgemeester van 4 februari 1891 tot 27 oktober 1891

Victor BEAUDUIN
doctor in de rechten en uitstekend nijveraar - deed in de stad de waterleidingen en de rioleringen aanleggen, om de stad tegen overstromingen te vrijwaren. Stichter van het technisch onderwijs voor jongens, vandaar het INSTITUUT VICTOR BEAUDUIN - Burgemeester van 10 februari 1892 tot 9 november 1904

Eugene GILAlN
ingenieur - verleende zijn medewerking aan de bloei van de Tiense nijverheid - Burgemeester van 29 december 1904 tot 14 juni 1905

Gustave SWINNEN
notaris - liberaal burgemeester van 19 september 1905 tot 21 maart 1910

Adrien DONY
oud majoor der artillerie was één van de populairste liberale burgemeesters - gedroeg zich zeer kranig tijdens de oorlogs-jaren van 1914-1918 - Burgemeester van 19 juli 1910 tot 24 juli 1921

Charles DEJAEGHER
dokter in de geneeskunde - deed het stadsarchief samenstellen en het stadsmuseum oprichten - beschermer van kunst en onderwijs - stichtte de vakschool voor meisjes, het later Charles Dejaegher Instituut - Burgemeester van 17 september 1921 tot 17 april 1945

Georges DUPONT
burgerlijk ingenieur - richtte in het begin van wereldoorlog II de ravitaillering in - repatrieerde circa 2.000 jongeren en medeburgers uit Frankrijk - stond aan het hoofd van de Weerstand - Burgemeester van mei 1940 tot 7 november 1955. Werd tot ere-burgemeester uitgeroepen wegens de uitzonderlijke diensten aan de stad bewezen.

Edgar ROWIE
apotheker - lid van de bestendige deputatie - bracht het stedelijk onderwijs in alle graden tot een hoog peil -Burgemeester van 1955 tot 1961

Leon LONTIE
dokter in de geneeskunde Burgemeester van 1961 tot aan de verkiezingen van 1964. Hij was de laatste liberale burgemeester in de rij van de Liberale meerderheid.

Eddy POFFÉ
Burgemeester van 2001 tot en met 2006. De eerste liberale burgemeester in 35 jaar en meteen ook de eerste full-time burgemeester in onze suikerstad.